menusearch
setadsamar.com

اعلام حمایت سمر از جلیلی

header
۱۴۰۳/۴/۱۴ پنج شنبه
(1)
(1)

اعلام حمایت سمر از جلیلی

اعلام حمایت سمر از جلیلی

بسمه تعالی
ستاد سمر (ستاد مردمی رئیسی)که از سال نود و شش و در راستای حل مشکلات کشور تنها راه را مبارزه با فساد دید و برای حمایت از آیت الله رییسی تاسیس شد، بعد از انتخابات در برهه ای که جناب رییسی در قوه قضاییه مسئولیت پذیرفتند برای جلوگیری از هرگونه شائبه ای با نام ثمر به فعالیت پرداخت اما در سال هزار و چهارصد با شروع انتخابات ریاست جمهوری مجددا با نام اصلی خود ادامه فعالیت داد که در این زمان به دلیل مشکلاتی که برای آقای حبیب الله امیری پیش آمد با نظر جناب رییسی از سمر جدا شده و سردار علیرضا افشار مسئولیت این مجموعه را عهده دار شدند .
بعد از انتخابات هزار و چهارصد با جدا شدن سردار علیرضا افشار از این مجموعه معاونت استانها مهندس بابک پوربهنام عهده دار این تشکیلات شدند و تا امروز این مسئولیت را بر عهده دارند و بنا بر نظر اکثریت نیروها و زیربنای فکری ستاد سمر در مرحله دوم انتخابات از جناب دکتر سعید جلیلی اعلام حمایت کرده و همکاری موثری با ستادهای دکتر جلیلی از جمله دکتر محمدرضا میرشمسی و دکتر موسویان در ستاد دارد .
شیطنتهای صورت گرفت با توجه به جایگاه مردمی این مجموعه و برگرداندن اعتبار از دست رفته برخی از افراد میتواند تعبیر گردد.
ضمنا هرگونه موضعگیری ستاد سمر(ثمر) توسط مسئولین آن و سایت رسمی ستاد صورت میگیرد.

 search