menusearch
setadsamar.com

سفرهای ریاست و اعضای شورای مرکزی به استانها

header
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ جمعه
(3)
(1)

سفرهای ریاست و اعضای شورای مرکزی به استانها

سفرهای ریاست و اعضای شورای مرکزی به استانها

امروز مبارزه با فساد پیشنیاز هرگونه توسعه ای در کشور است و به دستور مقام رهبری جناب حجه الاسلام رییسی پرچم دار این مبارزه هستند و بر ماست تا از این مهم حمایت نماییم. بنابر دسنور فرماندهی کل قوا تمام مردم آتش به اختیارند تا در مقابل مثلث زر و زور و تزویر از خدمتگذاران راستین خود دفاع کنند .در این راستا ستاد ثمر(سمر) بر آن است تا در تمام کشور از این مهم دفاع کند.

 search