menusearch
setadsamar.com

انتصاب معاونت اجرایی

header
۱۴۰۱/۱۲/۳ چهارشنبه
(4)
(0)

انتصاب معاونت اجرایی

انتصاب معاونت اجرایی

 

 انتصاب معاونت اجرایی

 

در راستای اقدامات جدید جبهه سمر با حکم دبیرکل معاونت اجرایی این مجموعه در سال آینده منتصب گردید. طی این حکم جناب آقای صادق مظفری به عنوان معاونت اجرایی برای شش ماه منصوب گشتند. در این حکم که به امضای مهندس بابک پوربهنام رسیده است آمده در راستای کمک به اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی امید است همچون گذشته با پشتکار و تدبیر در این جنگ اقتصادی نابرابر از تمام توان خود استفاده کرده و به کمک مردم بشتابید و در راستای اهداف مجموعه مردمی سمر زمینه نزدیکی هر چه بیشتر مردم و دولت را فراهم آورید در این راه بیانات گوهربار رهبری را چراغ راه قرار دهید و در راستای گام دوم انقلاب عمل نمایید.

 search